Os 10,7 millóns de débeda de Narón dos que non se fala.

O Tripartito está a presumir de ter a débeda bancaria a cero, pero non di como se conseguiu reducir e, tampouco fala do resto da débeda, coma se non existise.

Unha das principais razóns para non ter débeda bancaria está na obrigación imposta desde o Goberno español, á súa vez forzado pola unión Europea, para conter o gasto público e pagar as débedas, medidas estas frecuentemente criticadas polo Tripartito.

Tripartito que non chega a executar todo o orzamento anual e, en consecuencia, ten importantes remanentes (é dicir, diñeiro sen gastar, por exemplo 6,6 millóns en 2016 e 10,7 millóns en 2017), e a lei obrigáballe a destinar parte de devanditos remanentes a amortizar a débeda. Por tanto, o pago da débeda bancaria é consecuencia dunha mala xestión do orzamento, unida á obrigación legal de amortizar a débeda.

Con todo, o Concello segue tendo débedas con outras entidades, como a Deputación e ACUAES.

A débeda de máis de 2 millóns de euros coa Deputación esta para pagar en 10 anos, pero con carencias de 2 a 6 anos, o que lle permite non comezar a devolver o diñeiro ata mediados da próxima lexislatura, coas vantaxes que iso supón para as eleccións, como dedicar a investimentos o diñeiro que tería que ir amortizar os préstamos.

Por outra banda, o Concello comprometeuse a financiar os colectores xerais de saneamento, sen embargo, agora renuncia desa responsabilidade e pasa a débeda aos veciños a través do recibo de Cosma, financiándoa a través de Acuaes en combinación co pago pola operación e o mantemento da rede. Por certo, Cosma tamén ten unha débeda de preto de 1,5 millóns de euros por investimentos en infraestruturas, e vai afrontar novas redes de saneamento a cargo aos ingresos das taxas, aínda que en ambos os casos o custo da infraestrutura supoñe un cargo sobre as taxas que non permite a Lei de Facendas locais.

A débeda polos colectores xerais é de 6,4 millóns de euros que, cos intereses que cobra  Acuaes nos 46 anos que durará a amortización, ascende a 8,7 millóns de euros, e cos 2 millóns de débeda á Deputación fan un total de 10,7 millóns de euros de débeda do Concello.

Deixa unha resposta