O que ten sepultado o Pazo de Cultura.

O goberno do Tripartito xa entrou na súa precampaña electoral, dirixido por TEGA pero co beneplácito de BNG e PSOE, están a publicitar todo o que lles interesa destacar que lles poida dar boa imaxe para afianzar o seu voto, e para que os “acomodados” queden en casa e non vaian votar, pois en Narón hai unha alta porcentaxe de abstencións nas eleccións municipais (48% fronte ao 36% de media na provincia no 2015) que beneficia a TEGA, pois o votante regular non adoita variar o seu voto, xeralmente son os que van ocasionalmente ao colexio electoral (que lles move o descontento) os que poden dar un envorco aos resultados.

Como consecuencia do crecemento do Concello, foi crecendo entre os naroneses o concepto de Narón como un concello coa súa propia identidade que, acompañado da bonanza económica e do boom da construción, levou a TEGA a pensar nas macro-construcións para o seu autobombo, sendo o seu máximo expoñente o Pazo dá Cultura. Unha obra cun custo xa de seu alto (12 millóns) pero que foi incrementándose polas deficiencias (tanto do deseño como da execución) que obrigaron a realizar reformas e que dispararon o custo moi por encima do seu prezo oficialmente recoñecido. Foi unha época na que como “novos ricos” quixeron vivir por encima das posibilidades do Concello alcanzando un gasto de 41,2 millóns en 2009 e unha débeda de 12,6 millóns.

Unha década despois a débeda está case igual, con 12,2 millóns, aínda que mellor “escondida”: 2 millóns de débeda coa Deputación para pagar en 10 anos, 8,7 millóns con ACUAES (a pagar en 46 anos no recibo do saneamento) e 1,5 millóns de COSMA (que tamén vai aos recibos de auga e saneamento). Así, que isto lles permite publicitar que xa non teñen débeda bancaria, e, estando todos os medios á súa disposición, é a única mensaxe que se transmite.

Unha década tamén pasou dende a apertura do Pazo dá Cultura, o que aproveitan para facerse propaganda indirecta de precampaña contando aquilo que lles interesa: a parte visible e maxestosa do Pazo pero, como di o famoso proverbio “Non hai que esquecer que o que a árbore ten de florido vive do que ten sepulto” xa que, ademais do elevado custo que supuxo a súa construción, existe un elevado custo para o seu funcionamento que se sustenta principalmente dos impostos dos naroneses, quen en moitos casos non pisaron nin unha soa vez o Pazo, mentres que o que de verdade necesitan é que se cubran os deficientes servizos básicos (auga, rede de sumidoiros, beirarrúas, contorna accesible, atención social, etc.).

Publicitan que 425.000 espectadores visitaron o pazo nos seus 10 anos de vida, aínda que non se sabe cantos deses espectadores son de Narón, tema que ao Tripartito non lle interesa tratar, pero ALGO QUE SI LLE INTERESA AOS NARONESES QUE VEN COMO SE SUBVENCIONAN COS SEUS IMPOSTOS AS ENTRADAS DE ESPECTADORES DE TODA A COMARCA a actuacións das que, en moitos casos, non poden gozar.

Pódese estimar que nos últimos 5 anos pasaron polo Pazo 240.000 espectadores que deixaron en entradas 1 millón de euros, pero os gastos do Pazo foron de 9,5 millóns, é dicir que, aproximadamente, por cada 10 euros gastados no Pazo os espectadores (sexan de Narón ou non) só poñen 1, os restantes 9 van a cargo dos naroneses, no que constitúen subvencións ocultas (non recoñecidas legalmente).

Deixa unha resposta