Eliximos pide a participación de Narón no Programa de rexeneración e renovación urbana e rural do Plan Estatal de Vivenda.

Co paso dos anos as áreas urbanas van sufrindo un proceso de degradación física, social e ambiental. A degradación física é a máis evidente e, a veces é parcialmente corrixida, pero vén seguida da ambiental e finalmente a social, que se manifesta en aspectos como o envellecemento demográfico, perda de poboación, abandono de actividades económicas ou baixo nivel de ingresos das persoas residentes.

Por outra parte, nos últimos anos a sociedade estase a dar conta da necesidade de cambiar o modelo de vivenda e de urbanización cara a un modelo sustentable e tamén accesible. Un cambio de modelo que buscase o equilibrio entre a forte expansión promotora dos anteriores anos e o insuficiente mantemento e conservación do parque inmobiliario xa construído, non só porque constituía un alicerce fundamental para garantir a calidade de vida e o goce dun medio urbano adecuado por parte de todos os cidadáns, senón porque ademais, ofrecería un amplo marco para a reactivación do sector da construción, a xeración de emprego e o aforro e a eficiencia enerxética, en consonancia coas esixencias derivadas das directivas europeas na materia.

Aínda que sen chegar á degradación de barrios doutros concellos, como Ferrol, no que xa teñen declaradas cinco zonas clasificadas ARI (Áreas de Rehabilitación Integral) e para as que no pasado mes de outubro se aprobaron 158 proxectos cunha inversión de 5,3 millóns de euros, en Narón temos bastantes areas urbanas que xa levan anos requirindo de unha actuación que as revitalice, como poden ser as Vivendas da Mariña (as máis antigas foron construídas en torno ao ano 1960), as Casas do Bispo, as vivendas de San Clemente, ou o barrio da Solaina.

Na Solaina encóntranse construcións de todas as idades pero en xeral envellecidas, e non hai máis que darse un paseo polo barrio nun sábado para ver moitos baixos de comercios pechados e pouca actividade salvo en zonas concretas. Logo, para ver a diferenza, ir a pasear pola nova praza da Gándara.

O programa de axudas do Plan Estatal permite actuar en distintas liñas que poden ir dende o fomento da mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade en vivendas, a súa conservación, a mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade das vivendas, e a mellora da calidade, accesibilidade e sustentabilidade do medio urbano.

Dende Eliximos pedímoslle ao Tripartito que leve a cabo os traballos necesarios para que a veciñanza de Narón poida optar a estas axudas no 2019, xa que non encontramos ningunha razón para seguir pospoñéndoo.

Deixa unha resposta