Eliximos denuncia ante a Xunta a inseguridade e accesibilidade das escaleiras ao parque biosaludable de Piñeiros.

Eliximos denuncia ante a Xunta a inseguridade e accesibilidade das escaleiras ao parque biosaludable de Piñeiros.

O pasado mes de decembro construíronse unhas escaleiras de acceso ao aparcadoiro e ao parque biosaludable de Piñeiros que xa recibiron a crítica dalgúns veciños por ser esvaradías.

O gasto de 8.000,52 € foi aprobado o pasado mes de setembro (co voto en contra de ENE) en base a unha memoria valorada que carecía de planos coa forma e localización concreta da escaleira, sen estudo técnico algún e dotado só dunha descrición de 6 liñas sobre as dimensións das principais pezas de madeira. Finalmente foi contratado a Madeiras Lamas por 7.596,68 €.

Ao interesarnos novamente por esta construción, atopámonos cunhas escaleiras que non cumpren cos mínimos requisitos de seguridade e accesibilidade dunhas escaleiras públicas, e que tampouco cumpriu co contrato ao faltar a tarima da contrapegada.

Entendemos que, polo menos, era necesario o estudo xeotécnico do terreo sobre o que se apoia a escaleira, dado que esta executouse sobre pilotes de madeira, cuxa resistencia ao afundimento pode variar moito tanto en función do terreo como da profundidade de encravamento do pilote (da que tampouco se deu información). Ademais, a madeira tratada ten unha duración estimada de 10 anos e nos seus últimos anos de vida habería que vixiar a súa resistencia para garantir a seguridade dos pilotes.

Tampouco estaría de máis un mínimo estudo de resistencia estrutural dado que ao ser zona de saída dunha área que se emprega para a celebración de actos de moito aforamento (como a festa parroquial), pode ser obxecto dunha avalancha humana que perfectamente podería chegar a provocar cargas de 5 toneladas sobre o conxunto da escaleira.

Centrándonos na seguridade individual, atopámonos que as escaleiras son esvaradías, carecendo da necesaria banda de cor e textura diferente que evite o escorregamento e facilite a identificación do chanzo, cousa ao que tampouco axuda a insuficiente luz existente.

A construción permite que os pés se coen entre os chanzos (ao non cerrar a contrapegada) e polos laterais (ao non ter a protección a menos de 5 cm. do vértice do chanzo) co que o pé ou perna pode verse atrapado ante unha caída provocando fracturas de ósos.

Falta a varanda inferior para suxeitarse nenos e persoas de menor altura, mestres a parte alta da varanda tampouco cumpre para esta función por altura e por ter unhas dimensións que dificultan o agarre. Non está permitido que as varandas de protección lateral permitan o paso dunha esfera de 10 cm de diámetro (para evitar que os nenos poidan coar a cabeza) nin que sexan escalables (para evitar que os nenos poidan subirse a elas e caer cara ao exterior), condicións que non cumpre.

A entrada á escaleira pola parte superior ten un resalte de 5 cm. (non permitido) que pode provocar tropezos e está situada nunha zona de herba e terra esvaradía. Algo que sorprende ao ter a esquina do aparcadoiro a escasos metros e que é inhábil para o uso dos coches.

Outros incumprimentos son: a altura entre chanzos, o ancho de paso, o tamaño dos descansos, a prolongación das varandas, un tramo dun só chanzo, e a falta de pavimento táctil nas entradas para axuda a invidentes e persoas de baixa visión.

Á marxe de que consideramos que o investimento foi moi alto para un material de curta duración (comparado co formigón), foi todo un malgaste dado que non serve nada do feito se se quere rectificar para cumprir coa normativa.

Ante tal cúmulo de despropósitos desde Eliximos denunciamos esta obra pública ante a consellería de Política Social da que depende o Consello Galego para a Promoción da Accesibilidade e a Supresión de Barreiras para que interveña en defensa dos naroneses.

Ademais das desgrazas persoais, non debemos esquecer que calquera demanda contra o Concello dunha persoa que se poida caer nestas escaleiras (que incumpren todos os requisitos posibles) supoñerá unha condena segura contra este, por responsabilidade patrimonial, que se pagará con diñeiro público mentres os responsables (mellor devandito irresponsables) da obra sairán indemnes.

Deixa unha resposta