Eliximos denuncia a publicidade enganosa sobre os orzamentos e a hipocrisía do tripartito ao presumir de pouca débeda.

Eliximos denuncia a publicidade enganosa sobre os orzamentos e a hipocrisía do tripartito ao presumir de pouca débeda.

Cun atraso de 5 meses, o tripartito presenta os orzamentos presumindo de que este ano soben en 1,9 millóns de €, situándose en niveis similares a épocas de antes da crise económica, o cal implica que o concello vai ingresar máis.

Mirando as contas vemos que soben os ingresos en rodaxe, imposto sobre terreos urbanos e IBI, leste o que máis con 922.000 euros de subida, algo que contradí as explicacións do Goberno que trata de maquillar a subida cunha baixada do tipo impositivo pero que non a compensa, subida que vén arrastrada da revisión catastral feita no 2008 e repartida en 10 anos, que acordou TEGA con Facenda.

O apartado de taxas sobe 475.000 euros, que ademais de subidas no IAE e no imposto de construcións, céntranse no recibo do lixo con 184.000 euros, 85.000 € no servizo de emerxencias, e 200.000 euros en recargas de prema (parece que van mandar ao cobrador do frac polas casas). Presumen de conxelar as taxas pero o que estiveron a facer no pasado foi subilas co IPC á alza pero non as baixaron cando o IPC foi negativo, polo que na práctica foi unha subida. Ademais, algo non cadra porque si as conxelan porqué os orzamentos recollen case medio millón de euros máis neste capítulo. Como conclusión temos que o 88% da subida do orzamento susténtase na subida de impostos e taxas.

Doutra banda, a organización dos orzamentos non cumpre coa normativa no sentido de reflectir “para que” se empregan o diñeiro; por esta e outras razóns xa recorremos os orzamentos do pasado ano ante o TSXG. A verdade é que non lles interesa cumprir porque, entre outras cousas, queren tapar que a “actuacións de carácter económico” dedican cero euros nos sectores agrícola, gandeiro e, industrial, e só 317.000 € en comercio e turismo. É dicir, que a política do tripartito non apoia a economía produtiva, a que realmente podería axudar a mellorar o investimento empresarial e xerar emprego.

Mantéñense na súa liña de “Ao pobo pan e circo” pois fronte ao anterior temos 2,1 millóns en deportes, 2,9 en cultura e 3,2 en asistencia social (principalmente polo compromiso ante a Xunta na atención á dependencia e polos 0,9 millóns en salarios). Aínda que no pasado ano xa se viu que foi menos “pan” que “circo” (3,2 fronte a 5 millóns) pois, como publicaron o pasado ano, se axudou a 155 familias de todo Narón en situación de emerxencia social con 1,06 euros/día (de media), , a 40 familias en alimentación infantil con 0,29 €/día, e a 20 familias co comedor escolar con 1,30 €/día, polo que non cremos que realmente se aliviase moito a súa situación.

Seguen coa súa política de asignar subvencións a dedo, e xa suman 1,4 millóns a través de convenios, destacando 72.000 € a unha soa entidade deportiva e outros 117.000 a repartir entre as 3 seguintes.

Nos investimentos atopámonos con que o 52% do gasto é en investimentos xa comprometidos de anos anteriores que non se executaron, mentres o 59% do total achéganos outras administracións. Logo haberá que ver como se fan as obras, pois a realidade é que hai que estar a corrixir continuamente os defectos e pagando por iso. Tamén habería que ter en conta que as instalacións de bombeo do saneamento non se optimizan e encarecen a factura eléctrica e o servizo.

Contémplase unha soa obra de mellora de accesibilidade (no centro de formación municipal) e iso xa lles vale para dicir que cumpren co seu compromiso de mellorar a accesibilidade e co pacto de goberno.

No canto de darlles vergoña, presumen de teñen un remanente de case 11 millóns, e iso é porque levan 3 anos acumulando diñeiro que non se inviste, e por ter en 2017 un grao de execución do 75% do orzamento, o que supuxo que non se empregaron 9,1 millóns de euros.

Está visto que a súa administración non funciona, como reflicte tamén o informe da Defensora do Pobo do pasado ano, pois de Narón recolleu 162 queixas, sendo 124 delas sobre asuntos municipais, o que contrasta coas 52 queixas de Ferrol con só 14 referidas ao Concello.

Unha das peores cousas do tripartito é que están a presumir da baixa débeda do concello cando a realidade é outra, xa que se comprometeron cun endebedamento de 6,4 millóns de euros que agora esconden tras o recibo do saneamento, unha débeda que terán que pagar os naroneses durante os próximos 45 anos e que finalmente chegará aos 8,7 millóns de euros cos intereses.

Esa vai ser unha das principais herdanzas que lle vai a deixar o tripartito ao pobo de Narón.

Deixa unha resposta