Eliximos critica as limitacións en axudas de emerxencia social e bonificacións de servizos.

Eliximos critica as limitacións en axudas de emerxencia social e bonificacións de servizos.

O pasado día 31 de marzo o Goberno de Narón quitaba unha nota de prensa sobre os 141.710 euros de axudas concedidas en emerxencia social e bonificacións de servizos á cidadanía durante o 2017. Como noutros asuntos o Tripartito quere mostrar “a botella medio chea” pero desde outras perspectivas vese bastante baleira, sobre todo cando pensamos que hai bastantes familias pasando apuros.

Se entramos no detalle das axudas vemos que 37.500 euros foron para entidades que axudan ás familias con poucos recursos (Caritas, Dignidade e Centro de Recursos Solidarios), o que sae a 3.125 euros/mes que non parece unha cantidade relevante.

Deuse a axuda de emerxencia social a 1 de cada 100 familias naronesas e preguntámonos se realmente non queda máis familias con necesidade no Concello e, sobre todo, se os 1,06 euros/día (de media) para cada unha das 155 familias asistidas realmente chegou a aliviar a súa situación, tampouco parece suficiente 0,29 €/día de axuda en alimentación infantil (a só 40 familias) ou 1,30 € /día de comedor escolar (para só 20 familias).

Para comprender mellor a relevancia da citada cantidade podémola comparar con outras actividades do Concello, como exemplo, para este caso farémolo cos gastos en Deportes, aos que o Concello dedicou 2.032.130,45 euros, un 7,33% dos 27,7 millóns de euros gastados en 2017, bastante máis que o 0,51% dedicado ás citadas axudas.

Entre os citados 2 millóns de euros, gastáronse preto de 32.000 euros en subvencións a 21 entidades deportivas que se disputaban entre si, previa xustificación das súas actuacións e gastos. Por outra banda, outorgáronse preto de 364.000 euros por convenios con 22 entidades deportivas (algunhas tamén con subvención) que o Concello asignoulles directamente (sen competencia), destacando que 4 delas recibiron 189.000 euros, case a metade destas axudas. Debemos resaltar que, para unha cantidade similar de clubs, asígnanse 11 veces máis diñeiro fixo a entidades concretas (“a dedo”) que a cantidade outorgada en subvencións (ás que todo o mundo pode optar competitivamente).

Sendo que os clubs deportivos recibiron case 3 veces o dedicado a axudas a familias necesitadas, que só 4 clubs recibiron un 33% máis e, concretamente, un destes recibiu 72.000 euros, a metade que a axuda a familias, non podemos deixar de ver insignificante o esforzo dedicado ás familias, á vez que desproporcionada a axuda a algúns clubs.

Desde Eliximos levamos bastante tempo reclamando unha aplicación máis realista das axudas e das bonificacións dos servizos. Finalmente no pasado mes de outubro o concelleiro de xestión orzamentaria, Sr. Pablo Villamar, nos dicía no pleno no que se aprobaban as ordenanzas fiscais para 2018: “ teremos que falar do tema dás bonificacións e podemos facelo para ou próximo ano se ou desexan”, referíndose ás bonificacións aplicables ao 2019.

A verdade, non entendemos a súa proposta de pospoñer o diálogo cara ás taxas de 2019, salvo porque é ano de novas eleccións municipais.

Deixa unha resposta