A Deputación e os tempos de súas obras.

O pasado luns, día 3 de decembro, a Deputación publicou o anuncio de adxudicación e tamén de formalización do contrato para ampliar a ponte da estrada de Santa Icía sobre a liña do Feve. Unha obra hai moito tempo reclamada porque desde que se realizou a anterior ampliación da ponte (tamén tras unha longa espera e moitas reclamacións) fíxose ben para os coches pero as beirarrúas deixáronse duns 50 cm, un ancho totalmente insuficiente para o paso dunha cadeira de rodas ou simplemente para cruzarse dúas persoas camiñando. Como xa saben moitos veciños como os de Ou Trece, é habitual que a Deputación nas súas obras non teña en conta aos veciños e déixeos desamparados á espreita dos coches.

Ao repasar a documentación da obra vemos con sorpresa que transcorreron 11 meses desde a licitación, a pesar de que ás empresas déronlles 15 días para presentar as súas ofertas, pero a data é enganosa pois mirando o contido dos documentos resulta que xa se adxudicou o 23 de xullo e formalizouse o 1 de agosto.

Novamente vólvennos a sorprender desde a Deputación, sete meses para decidir a adxudicación e 4 máis para publicala, probablemente acordáronse de facelo cando lles entregaron o proxecto, porque a empresa tiña 4 meses para facelo.

Así que os nosos veciños de Santa Icía están de parabén porque xa haberá proxecto (salvo que se atrasase, como é habitual na Deputación) pero a pregunta agora é: ¿para cando a obra?, porque os prazos coa Deputación son imprevisibles… lembremos:

  • Estrada de O Trece, cun proxecto de marzo de 1998 a obra comezou en xullo de 2015, 17 anos máis tarde, e ía durar un ano pero 3,5 anos despois aínda non está rematada. O proxecto tampouco é accesible nin ten en consideración aos peóns.
  • Estrada de Xuvia a Casto por San Xiao, cun proxecto de maio de 2004 a obra non está comezada, 14 anos despois só se fixo un pequeno traxecto final. O proxecto tampouco ten en conta aos peóns nin a accesibilidade polo que, por demanda dos veciños deséñase un anaco de senda.
  • Senda na estrada de San Xiao, cun proxecto de xullo de 2014 saíu a licitación 2,5 anos despois, tardando 4 meses máis en adxudicarse e a obra comeza en xuño de 2017 cunha duración prevista de 4 meses, pero 17 meses despois aínda non se rematou.

Á vista destes prazos uno pregúntase, ¿será desidia, desinterese, ineficacia ou que pasa na Deputación?. Non o sabemos con certeza, pero do que non cabe dúbida é de que esta administración non está á altura do que debese ser unha Deputación deste século.

Deixa unha resposta